søndag den 11. februar 2018

Gode råd før trykning

Her er nogle gode råd som du bør overveje før du går igang med trykning.

1) Hvem er din målgruppe?. Sikre dig at du ramme din målgruppe. Spørg evt. nogle fra din målgruppe.

2) Hvor mange eksemplarer skal du bruge, find ud af det inden du bestiller. Normalt er det billigere pr. stk. jo flere du skal have, men omvendt er der ingen grund til at få trykt mange flere end du har brug for. Undersøg hvilke mængderabat der er.

3) Hvad må det koste? Få altid et tilbud.

Fotoalbum Bordkort Tryksag Trykning Blade Layout Bøger og blade Visitkort Skriftstørrelse Fotobog Kursiv Foto Avis Fremkaldelse Korrektur Typografi Litografi Skrifttype Pamflet Printer Plakater Kampagnetilbud Fagbøger Løbeseddel Linjeafstand Gode råd før trykning Tekstbehandling Børnebøger Design Bøger Typograf Kunstplakater Brødtekst

Brødtekst

Brødtekst er længere, løbende tekst.
Før i tiden blev typografenes løn beregnet ud fra antallet af linjer de havde sat. Brødteksten var hurtig at sætte og det var hovedsageligt det som gav sætteren penge til det daglige brød. Brødtekst kaldes også brødsats eller brødskrift.

Design

Design er et fag hvor man beskæftiger sig med at bestemme udseendet af ting. Netop fordi der findes så mange arter af genstande, findes der også en lang række fag inden for selve design-faget. Bl.a.
* Grafisk design
* Websidedesign
* Møbeldesign
* Industrielt design
* Programdesign
* Tøjdesign, Mode eller Beklædningsdesign
* Tekstildesign – vævning, filtning og stoftryk
* Multimediedesign

Korrektur

Korrektur er gennemlæsning af udkast, så fejl kan rettes inden endelig fremstilling.

Sekundært bruges ordet om de trykte blade som forfatteren/korrektøren gennemser (helst med sammenligning med manuskriptet!). Man taler om første, anden korrektur, osv. Kaldtes tidligere "retteark".

Kursiv

Kursiv (af latin: cursiva (= "løbende" dvs. løbende skrift) er en skrifttype, som blev udviklet fra kalligrafisk håndskrift, der er let skråtstillet. Dette i modsætning til den gængse, prentede, skrift. Mens man endnu havde gotisk skrift som standard i Danmark, blev kursiv brugt til fremhævning af romanske og engelske fremmedord og citater.

Kursiv kan anvendes til at fremhæve et ord fra resten af teksten, at lægge tryk på et ord. Kursiv kan desuden stadig anvendes til at markere at noget i en tekst ikke er på dansk, fx

Layout

Layout er det at arrangere tekst, illustrationer og andre grafiske virkemidler på papir - som i aviser og magasiner.
Fagtermer inden for avis- og magasinlayout:

* Cicero (måleenhed)
* Dummy
* Layoutelementer i aviser og magasiner
o Avishoved
o Billedtekst
o Brødtekst
o Byline
o Forsidehenvisning
o Frise
o Grafik (produkt)
o Illustration
o Ledeord
o Logo
o Manchet
o Mellemrubrik
o Nyhedsgrafik
o Rubrik - artikeloverskrift eller -titel
o Underrubrik
* Skrifttype/Font
* Typer

Linjeafstand

Linjeafstand er et begreb inden for typografi og er bestemmelse af den vertikale afstand mellem linjerne i en tekst.
Linjeafstanden opgives normalt i enheden punkt inden for den grafiske branche. På pc’er og skrivemaskiner angives den oftest som enkelt, halvanden eller dobbelt linjeafstand.

Linjeafstanden kaldes for skriftens skydning.

Linjeafstanden sættes i forhold til skriftens størrelse. Hvis fx skriftstørrelsen er 10 punkt og linjeafstanden 13 punkt, får det i fagsproget betegnelsen "ti på tretten", og skrives 10/13.

Litografi

Litografi er en grafisk teknik, hvor man tegner og ætser på en sten eller i en plade, som derefter behandles, så kun visse dele bliver modtagelige for farve. Trykningen kan foregå af flere omgange med forskellige farver.

Løbeseddel

Løbeseddel, flyveblad eller flyer er en seddel af papir med et enkelt budskab beregnet til massedistribution. Budskabet er oftest kommerciel reklame eller politisk propaganda. Løbesedler kan spredes ved uddeling hånd til hånd, men især i krig er de blevet spredt ved udkastning fra flyvemaskiner.

En pamflet

En pamflet er en lille ikke periodisk tryksag, der ikke er indbundet. Den kan bestå af et enkelt stykke papir der er blevet trykt på begge sider og foldet et antal gange.

Skriftstørrelse

Skriftstørrelse måles i punkter (forkortet: pkt. på dansk og pt på engelsk) og altid fra toppen af overlængden til bunden af underlængden.
Adskillige fastsatte punktstørrelser har et bestemt navn.

Skrifttype

Skrifttype er et begreb inden for typografi. En skrifttype er udseendet af en skrift, og netop dette har stor indflydelse på hvordan en målgruppe modtager teksten eller det teksten skal repræsentere.
De mest populære skrifttyper inden for edb er:

* Arial
* Comic Sans
* Courier (New)
* Tahoma
* Times New Roman
* Verdana
* Helvetica
* Calibri
* Segoe UI
* Lucida Sans
* Georgia

Man deler skrifttyper op i en række familier, fx Sans-Serif (uden fødder, også kaldet Grotesk) hvor f.eks. Tahoma, Arial og Verdana hører til og Serif (med fødder, også kaldet Antikva) hvor f.eks. Times New Roman og Georgia hører til. Disse bliver typisk brugt i længere tekster som f.eks. en bog eller en længere tekst på en hjemmeside.

Tekstbehandling

Tekstbehandling (engelsk: Word processing) handler om udskrivning (ofte bruges på dansk det engelske ord print) af tekst på papir - ved hjælp af pen, blyant, skrivemaskine eller pc med dertil koblet udskrivningsenhed (på dansk: printer).
Elektronisk tekstbehandling (eller forkortet etb) var og er stadig en af de mest populære discipliner inden for IT og måske den mest væsentlige byggesten i IT-hierarkiet af programmel.

Det er en forudsætning for f.eks. elektronisk post eller e-mail, at man kan skrive sine beskeder og formatere dem, så de bliver læselige og overskuelige. Fra en enkelt side til et helt leksikon.

Typograf

Typograf er en fælles stillingsbetegnelse for en person, der arbejder med bogtryk, enten som håndsætter eller trykker. I 1970’erne blev den gamle trykteknik udskiftet med fotosats, hvorefter stillingsbetegnelsen blev ændret til typotekniker og senere til grafiker eller multimediegrafiker for sætterens vedkommende samt til offset-trykker.

Typografi

Typografi er et kunsthåndværk og et speciale inden for design, hvis formål er at behandle tekst ud fra æstetiske og funktionelle overvejelser. Typografiske virkemidler er blandt andet:
* Skrifttype
* Skriftstørrelse (punktstørrelse)
* Linjeafstand (skydning)
* Linjelængde

Typografi har desuden at gøre med tekstens position og anvendelse af spalter og margener. I avistypografi bruges ofte "blokombrydning" for at præsentere forskellige historier på samme papirflade. Anvendelse af spalteskrift og typografisk layout gør det muligt i en vis udstrækning at "styre" læserens øje.

Typografi udføres blandt andet af typografer, art directors og grafiske designere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Design

Design er et fag hvor man beskæftiger sig med at bestemme udseendet af ting. Netop fordi der findes så mange arter af genstande, findes der...