fredag den 27. oktober 2017

Tekstsnedkeren

Velkommen til Tekstsnedkerens hjemmeside

Som ekstern sprogkonsulent kan jeg se på din virksomheds tekster med nye øjne og give dem det sprogtjek der gør dine produkter attraktive for kunden. Jeg kan f.eks. udarbejde eller redigere:

Som udefrakommende sprogkonsulent ser jeg dit produkt fra kundens synsvinkel og kan derfor bidrage med at formidle budskabet til målgruppen, hvad enten det er operatøren, køberen, personalet, kollegaen eller den brede offentlighed.

Jeg arbejder normalt på timebasis, men kan efter aftale også give et samlet tilbud på en opgave.

Ved at ansætte mig til at varetage afgrænsede opgaver undgår du at fastansætte en medarbejder, men opnår alligevel en specialiseret hjælp på netop det område du behøver. Sidst, men ikke mindst, opnår du og dine medarbejdere at kunne bruge flere kræfter på netop det I er bedst til.

Tekstsnedkeren laver tekster på mål med udgangspunkt i dit behov.  - Hvis du allerede har en tekst, hjælper jeg dig gerne med at høvle den til.
 • Brugsanvisninger
 • Hjemmesidetekster
 • Kundebreve
 • Pressemeddelelser

 • Artikler
 • Nyhedsbreve
 • Personalehåndbøger
 • Virksomhedsmanualer

 • Sprogtjek

  Skræm ikke kunderne væk! Stram teksten op ved at få fremmede øjne til at kigge den igennem.

  Skal brugsanvisningen revideres, trænger kundebrevet til en ansigts-løftning, eller har virksomheden brug for et gennemgribende tjek af det materiale, I sender ud?

  Tekstsnedkeren tilbyder dig hjælp til alt fra kommatering til opbygning og formulering af teksten. Og ikke mindst hjælper jeg med at opbygge din kommunikation og information så den tager højde for kundens synsvinkel.

  Brugsanvisninger
  En brugsanvisning er til for at blive læst. Den er en vejledning i korrekt brug af et produkt og skal gøre det enkelt og overskueligt at bruge det. En god brugsanvisning er en service overfor brugeren og et kvalitetsmærke for produktet.

  Den dårlige brugsanvisning bliver ikke læst, ikke forstået, og der opstår risiko for fejlbetjening. 
  Brugeren bliver skeptisk overfor produktet: Hvis producenten ikke har lavet en ordentlig brugsanvisning, hvad siger det så om produktets kvalitet?

  En god brugsanvisning er:
  • instruerende så alle i målgruppen kan bruge produktet ud fra beskrivelsen
  • illustreret så billeder og tekst på en overskuelig måde viser hvordan produktet skal bruges
  • kort og skrevet i et letforståeligt sprog uden fremmedord og fagbegreber
  • konkret og tager udgangspunkt i brugssituationen

  Virksomhedens interne håndbøger

  For virksomheden ligger der store muligheder for effektivisering ved at have tingene godt beskrevet. Og for medarbejderen giver det samtidig tilfredshed i arbejdet at vide hvordan han eller hun skal forholde sig i alle situationer.

  Måske har din virksomhed allerede både personalehåndbog og virksom-hedsmanual. Men står de urørte hen på hylden, eller bliver de løbende revideret, når procedurerne ændres eller der kommer nye regler til? 

  Forholdene ændrer sig hurtigt, så med mellemrum er det godt at revidere håndbøgerne gennemgribende, så de er tidssvarende både i form og indhold.

  Skrivekurser, kursusudvikling, undervisnings-materialer

  Vil I udvikle en sprogpolitik på din virksomhed? Har I behov for at sende medarbejdere på kursus for at lære at skrive kundevenlige breve? Jeg afholder gerne skrivekurser for medarbejdere tilpasset din virksomheds specielle behov.

  Jeg har stor erfaring med kursusudvikling og udvikling af undervisnings-materialer til specielle målgrupper.
  Har du behov for sparring i forbindelse med udvikling af et kursus, eller har du behov for at tilpasse og målrette dine undervisningsmaterialer i forhold til nye målgrupper, giver jeg gerne en hånd med.

  Design

  Design er et fag hvor man beskæftiger sig med at bestemme udseendet af ting. Netop fordi der findes så mange arter af genstande, findes der...